Tiếp thị liên kết

Hoa hồng biến đổi
Kiếm hoa hồng từ thanh toán đầu tiên của bất kỳ người dùng nào bạn đưa đến nền tảng.
Số tiền rút tối thiểu 0 VNĐ
Sau khi số dư được chấp nhận đạt đến số tiền rút tối thiểu, bạn có thể yêu cầu rút tiền.

Hoạt động như thế nào?

1. Đăng ký Chỉ cần đăng ký một tài khoản trên nền tảng của chúng tôi.
2. Chia sẻ liên kết của bạn Bắt đầu quảng bá liên kết giới thiệu của bạn và đưa người dùng mới.
3. Bắt đầu kiếm tiền Khi người dùng được giới thiệu bắt đầu thanh toán, bạn cũng sẽ được thanh toán.
4. Rút tiền của bạn Yêu cầu rút tiền và bạn sẽ được thanh toán.

Bắt đầu kiếm tiền 💰

Tạo một tài khoản và bắt đầu chỉ trong vài phút.