Alt text là gì
Alt text là gì

Alt text là gì?

Định nghĩa thuật ngữ alt text trong thiết kế, ứng dụng trong lĩnh vực tiếp thị mạng xã hội

Alt text là gì?

Alt text hay văn bản alt hay thẻ alt, viết tắt của “alternative text” (văn bản thay thế), là một mô tả dạng văn bản được cung cấp cho hình ảnh và video với mục đích nâng cao khả năng truy cập cho những người sử dụng công nghệ hỗ trợ thị giác. Tóm lại bạn có thể hiểu nó là “Mô tả Thay thế Cho Hình Ảnh”.

Mục đích của Văn bản Alt là gì?

Văn bản Alt đóng vai trò quan trọng trong việc giúp nội dung kỹ thuật số dễ dàng tiếp cận với nhiều đối tượng hơn. Nó đảm bảo rằng những người khiếm thị hoặc khuyết tật thị giác khác có thể hiểu và tương tác với các yếu tố hình ảnh có trong nội dung. Bằng cách cung cấp mô tả bằng văn bản cho hình ảnh, video và các yếu tố hình ảnh khác, văn bản Alt cho phép trình đọc màn hình và các công nghệ hỗ trợ khác truyền đạt thông tin tới người dùng thông qua giọng nói tổng hợp hoặc màn hình chữ nổi Braille.

Văn bản Alt thường bao gồm những gì?

Khi viết văn bản Alt cho mạng xã hội, điều quan trọng là cung cấp mô tả ngắn gọn và chính xác về nội dung hình ảnh. Văn bản Alt nên tập trung vào việc truyền đạt thông tin và ngữ cảnh cần thiết của hình ảnh hoặc video, mô tả mục đích, nội dung và bất kỳ chi tiết liên quan nào cần thiết để hiểu yếu tố hình ảnh.

Tại sao Văn bản Alt quan trọng trong SEO và mạng xã hội?

Văn bản Alt cũng đóng vai trò trong việc tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) và chia sẻ trên mạng xã hội. Công cụ tìm kiếm dựa vào văn bản Alt để hiểu nội dung của hình ảnh và video, điều này có thể giúp lập chỉ mục tốt hơn và hiển thị tốt hơn trong kết quả tìm kiếm. Ngoài ra, văn bản Alt thường được sử dụng làm mô tả mặc định khi hình ảnh được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, giúp nâng cao khả năng truy cập và dễ hiểu của nội dung được chia sẻ.