Thông báo Cookie


Tìm hiểu về Cookie và cách chúng hoạt động tại Định Danh - Dịch vụ tạo bio link - minisite

Thông báo về Cookie này giải thích cách Định Danh sử dụng cookie trên hoặc thông qua trang web của chúng tôi tại https://dinhdanh.com. Nó giải thích những công nghệ này là gì và tại sao chúng tôi sử dụng chúng, cũng như quyền lợi của bạn để kiểm soát việc sử dụng chúng.

Cookie là gì? 

Một cách ngắn gọn: Cookie là những tập tin nhỏ được lưu trữ trên thiết bị của bạn khi bạn truy cập vào một trang web. Những tập tin này chứa thông tin về cách bạn sử dụng trang web đó. 

Chi tiết hơn: Cookie là các tập tin dữ liệu nhỏ được đặt trên thiết bị của bạn. Chủ sở hữu trang web có thể sử dụng cookie vì một loạt lý do bao gồm cho phép trang web hoạt động (hoặc hoạt động hiệu quả hơn), cung cấp nội dung và quảng cáo cá nhân hóa và tạo ra phân tích. Các cookie được thiết lập bởi chủ sở hữu trang web (trong trường hợp này là Định Danh) được gọi là "cookie cần thiết" và là cần thiết để trang web hoạt động đúng cách.

Các cookie được thiết lập bởi bên thứ ba khác ngoài Định Danh được gọi là "cookie của bên thứ ba". Cookie của bên thứ ba cho phép tính năng hoặc chức năng của bên thứ ba (ví dụ: quảng cáo, nội dung tương tác và chia sẻ mạng xã hội) được cung cấp trên trang web hoặc thông qua nó. Các bên thiết lập cookie bên thứ ba này trên các trang web có thể nhận ra thiết bị của bạn cả khi bạn truy cập trang web cụ thể đó và khi bạn truy cập các trang web khác mà họ đã liên kết với.

Tại sao chúng tôi sử dụng Cookie? 

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn trên trang web của chúng tôi. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng cookie để nhớ các thiết lập cá nhân của bạn hoặc để cung cấp cho bạn quảng cáo phù hợp hơn. 

Chúng tôi sử dụng cả cookie của riêng mình và của bên thứ ba vì nhiều lý do. Một số cookie là cần thiết để cung cấp dịch vụ của Định Danh và chúng tôi gọi chúng là "cookie cần thiết". Các cookie khác cũng cho phép chúng tôi thực hiện phân tích, cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn và/hoặc hiển thị nội dung và quảng cáo phù hợp hơn.

Loại Cookie chúng tôi sử dụng

Cookie cần thiết: Đây là các cookie mà không thể vắng mặt để trang web hoạt động đúng cách. Chúng giúp trang web hoạt động mượt mà và cung cấp cho bạn các tính năng cơ bản như đăng nhập. 

Cookie của bên thứ ba: Đây là các cookie được thiết lập bởi các bên khác ngoài chúng tôi. Chúng có thể được sử dụng để cung cấp cho bạn các dịch vụ hoặc chức năng từ bên thứ ba, chẳng hạn như quảng cáo hoặc nút chia sẻ mạng xã hội. 

Làm thế nào để kiểm soát Cookie? 

Bạn có thể quyết định liệu bạn muốn chấp nhận hay từ chối cookie. Thông qua cài đặt trên trình duyệt web của bạn, bạn có thể điều chỉnh việc sử dụng cookie theo ý muốn của mình. Nếu bạn chọn từ chối cookie, bạn vẫn có thể truy cập vào trang web của chúng tôi, nhưng có thể một số tính năng sẽ không hoạt động đúng cách.

Chia sẻ

Cần xem thêm