Công cụ

Tìm kiếm DNS
Tìm kiếm IP
Tìm kiếm Whois
URL encoder
Chuyển đổi chữ viết
Trình tạo số ngẫu nhiên
Trình tạo mật khẩu
Kiểm tra sức mạnh mật khẩu
Slug generator
HTML minifier
CSS minifier
JS minifier
Đếm số ký tự của văn bản
Xáo trộn danh sách
Đảo ngược từ
Đảo ngược chữ cái
Loại bỏ Emojis
Sắp xếp A-Z hoặc Z-A một danh sách
Tạo phản chiếu gương một văn bản
Bộ chuyển đổi màu sắc
Loại bỏ dòng trùng lặp
Bảng chọn màu
Trình chuyển đổi nhị phân
Trình chuyển đổi hex
Trình chuyển đổi ASCII
Trình chuyển đổi thập phân
Trình chuyển đổi bát phân
Trình chuyển đổi Morse
Trình chuyển đổi số thành từ
Tạo liên kết Mailto
Celsius thành Fahrenheit
Celsius thành Kelvin
Fahrenheit thành Celsius
Fahrenheit thành Kelvin
Kelvin thành Celsius
Kelvin thành Fahrenheit
Dặm thành Kilometers
Kilometers sang dặm
Mph thành Kph
Kph thành Mph
Kilograms sang Pounds
Pounds sang Kilograms
Signature generator

Hỗ trợ bạn giải quyết mọi thách thức trực tuyến một cách hiệu quả và tiện lợi. Dưới đây là một số công cụ nổi bật mà chúng tôi mang đến:

1. Xác định thông tin mạng

 • Tìm kiếm DNS: Xác định thông tin DNS của tên miền để theo dõi kết nối mạng.
 • Tìm kiếm IP: Định danh địa chỉ IP của tên miền hoặc máy chủ.
 • Tìm kiếm Whois: Tra cứu thông tin về chủ sở hữu tên miền và liên hệ.

2. Mã hóa và chuyển đổi

 • URL Encoder: Biến đổi URL, mã hóa các ký tự không an toàn để truy cập mượt mà và an toàn.
 • Chuyển đổi chữ viết: Thay đổi giữa chữ thường và chữ hoa, giúp bạn tinh chỉnh văn bản theo ý muốn.

3. Tạo và kiểm tra

 • Trình tạo số ngẫu nhiên: Tạo số ngẫu nhiên với độ dài tùy chọn.
 • Trình tạo mật khẩu: Tạo mật khẩu mạnh và an toàn với độ phức tạp tùy chỉnh.
 • Kiểm tra sức mạnh mật khẩu: Đánh giá độ an toàn của mật khẩu, đảm bảo tài khoản được bảo vệ.

4. Tối ưu hóa

 • Slug Generator: Tạo đường dẫn thân thiện với SEO từ tiêu đề hoặc nội dung, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.
 • HTML, CSS, JS Minifiers: Tối ưu hóa mã nguồn để tăng tốc độ tải trang web, cung cấp trải nghiệm người dùng nhanh chóng.

5. Xử lý văn bản

 • Đếm số ký tự: Đếm chính xác số ký tự trong đoạn văn bản, giúp bạn duy trì giới hạn từ hoặc ký tự.
 • Xáo trộn danh sách: Sắp xếp danh sách của bạn theo thứ tự ngẫu nhiên để tạo sự đa dạng.
 • Đảo ngược từ, Đảo ngược chữ cái: Sử dụng để thay đổi ngữ cảnh hoặc tạo hiệu ứng độc đáo cho văn bản của bạn.
 • Loại bỏ Emojis: Làm sạch văn bản bằng cách loại bỏ các biểu tượng cảm xúc, giữ cho thông điệp sáng tạo và chính xác.
 • Sắp xếp A-Z hoặc Z-A một danh sách: Sắp xếp danh sách của bạn theo thứ tự tăng hoặc giảm dần, giúp bạn dễ dàng quản lý.
 • Tạo phản chiếu gương một văn bản: Tạo bản sao đảo ngược của văn bản, tạo sự đối xứng cho thông điệp của bạn.

6. Chuyển đổi và tạo

 • Bộ chuyển đổi màu sắc: Chuyển đổi mã màu sắc giữa các định dạng khác nhau.
 • Bảng chọn màu: Tạo bảng màu tùy chỉnh để phối hợp màu sắc trên trang web của bạn.
 • Loại bỏ dòng trùng lặp: Duyệt qua danh sách hoặc tệp văn bản và loại bỏ các dòng giống nhau, giữ cho dữ liệu của bạn sạch sẽ.
 • Trình chuyển đổi số học và ngôn ngữ: Chuyển đổi giữa các định dạng số, mã hex, ASCII, thập phân, bát phân, Morse và ngược lại.
 • Tạo liên kết Mailto: Tạo liên kết email để tối ưu hóa giao tiếp qua email.
 • Chuyển đổi đơn vị đo lường: Chuyển đổi giữa các đơn vị nhiệt độ, độ dài, tốc độ và khối lượng.
 • Signature Generator: Tạo chữ ký số hoặc chữ ký thủ công để thêm vào email hoặc văn bản cá nhân của bạn.