Chính sách nội dung (AUP)


Quy định và Yêu cầu về Nội dung bạn sử dụng tại Định Danh - Acceptable use policy (AUP)

Người sử dụng đồng ý tuân thủ các quy định và yêu cầu về Nội dung (tệp phương tiện, nội dung nhúng, liên kết và văn bản):

Nội dung người lớn

Nội dung phải phù hợp với mọi lứa tuổi của người truy cập, bao gồm cả trẻ em. Nếu bạn đăng nội dung có thể được coi là nội dung người lớn (ví dụ, người mặc quần áo không che kín các bộ phận nhạy cảm), bạn phải đánh dấu nội dung đó là nội dung người lớn.

Kích động kỳ thị

Nội dung không kích động kỳ thị hoặc bạo lực hoặc phân biệt đối xử đối với cá nhân hoặc nhóm dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc dân tộc, tín ngưỡng tôn giáo, giới tính, tình dục, tuổi, tình trạng cựu chiến binh, khuyết tật hoặc tình trạng y tế.

Gian lận bầu cử

Nội dung không can thiệp vào quá trình bầu cử địa phương/quốc gia của bạn. Nội dung không làm cho công chúng hiểu nhầm về cách bỏ phiếu hoặc ai có thể bỏ phiếu. Nội dung không chứa thông tin về việc bán hoặc cố gắng bán quyền bỏ phiếu của bạn.

Hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp

Nội dung không được sử dụng để quảng cáo hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ được quy định hoặc bất hợp pháp, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Rượu
 • Ma túy
 • Vũ khí
 • Kế hoạch vũ khí
 • Bộ phận cơ thể (bao gồm cả chất lỏng cơ thể, máu, v.v.)
 • Đề xuất về quyển nuôi/dịch chuyển
 • Hàng giả mạo
 • Hàng hóa bị cấm vận
 • Các loài động và thực vật bị nguy cấp hoặc được bảo vệ
 • Thực vật, côn trùng, động vật được quản lý
 • Pháo hoa và chất nổ
 • Vật liệu độc hại/độc hại
 • Tài liệu nhận dạng cá nhân
 • Thông tin cá nhân hoặc danh sách gửi thư
 • Hàng hóa bị loại bỏ
 • Vật phẩm bị trộm
 • Sản phẩm thuốc lá, bao gồm cả điện tử
 • Cờ bạc
 • Buôn người hoặc mại dâm

Trang web không được sử dụng để quảng cáo hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho bất kỳ hình thức hoạt động bất hợp pháp nào, bao gồm cả việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ bất hợp pháp.

Rác thư và gian lận 

Bạn không được sử dụng trang web để gửi rác thư hoặc lừa đảo người truy cập, bao gồm cả liên kết đến các trang web bên ngoài thu thập dữ liệu cá nhân dưới các lời nói dối.

Quấy rối 

Bạn không được sử dụng trang web để đe dọa, đe dọa hoặc quấy rối.

Nội dung cực đoan/kinh hãi 

Cấm sử dụng trang web để quảng cáo, tuyên truyền, ca ngợi hoặc gây quỹ cho các nhóm cực đoan và hoạt động của họ.

Gây hại cho trẻ em 

Bạn không được đăng nội dung gây hại cho trẻ em hoặc ủng hộ việc gây hại cho trẻ em, bao gồm: tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, quấy rối trẻ em và hình ảnh trẻ em trong ngữ cảnh không thích hợp.

Tự tổn thương 

Bạn không được đăng nội dung quảng cáo hoặc khuyến khích tự tổn thương, tự tự làm tổn hại, rối loạn tiêu hóa hoặc các phương pháp điều trị có nguy cơ.

Nội dung bạo lực và sốc 

Cấm đăng nội dung được thiết kế để làm rối loạn tâm trí, chứa máu, tàn phá, bạo lực vật lý, v.v.

Bản quyền và thương hiệu 

Bạn không được đăng nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của cá nhân và công ty, bao gồm bản quyền, thương hiệu và sáng chế.

Dữ liệu bảo mật 

Bạn không được đăng nội dung tiết lộ thông tin cá nhân của người khác. Bạn không được đăng nội dung liên quan đến việc thu thập thông tin nhận dạng mà không có cơ sở pháp lý (bao gồm cả địa chỉ IP). Bạn không được đăng nội dung tiết lộ nội dung riêng tư mà không có sự đồng ý của cá nhân.

Thông tin sai lệch 

Bạn không được tạo trang giả mạo người khác hoặc tổ chức. Bạn không được đăng nội dung sai lệch, không chính xác hoặc nhằm mục đích đánh lừa người khác.

Định Danh có quyền từ chối đặt liên kết đến các dịch vụ và trang web cạnh tranh, bao gồm cộng đồng của các dịch vụ/trang web cạnh tranh.

Liên kết đến tài nguyên bị chặn bởi Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) không được phép.

Nếu bất kỳ Nội dung nào, theo ý kiến của Định Danh, vi phạm các quy định và yêu cầu về Nội dung (tệp phương tiện, nội dung nhúng, liên kết và văn bản), Định Danh có quyền loại bỏ mọi thông tin và tài liệu được đăng bởi người dùng trên Trang web, hoặc chặn trang hoàn toàn, mà không cần thông báo trước cho người dùng. Không có hoàn trả tiền trong trường hợp vi phạm các quy định và yêu cầu về Nội dung.

Chia sẻ

Cần xem thêm