Điều khoản sử dụng


Điều khoản sử dụng dịch vụ tại Định Danh

Điều Khoản Sử Dụng Định Danh

Bạn đang xem trang Điều Khoản Sử Dụng của Dịch Vụ Định Danh (sau đây gọi tắt là "Điều Khoản"). Trang thông tin này cung cấp những quy định khi bạn sử dụng trang web dinhdanh.com.

Mọi nội dung của Điều Khoản này được điều chỉnh theo quy định của nhà nước và pháp luật.

Nguyên tắc chung

Trang web DINHDANH.COM (sau đây được gọi tắt là "Dinhdanh.com") thuộc sở hữu và vận hành bởi Công Ty TNHH HYDROS MST: 0316193171 (sau đây gọi tắt là "Chúng Tôi", “Bio Link”, “Dịch vụ Bio Link”). Dinhdanh.com cam kết phát triển mọi thông tin theo quy định pháp luật và văn hóa của người dân Việt Nam.

Dinhdanh.com cung cấp dịch vụ tới mọi cá nhân và tổ chức đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết chấp hành nghiêm túc quy định hiện hành của nhà nước và pháp luật.

"Khách Hàng" và/hoặc "Người Sử Dụng" và/hoặc "Thành Viên" là mọi cá nhân hoặc tổ chức sử dụng các dịch vụ mà Dinhdanh.com cung cấp.

Khi Khách Hàng truy cập trang web và sử dụng các dịch vụ mà trang web này cung cấp, điều này được xem như Khách Hàng đã đọc và đồng ý với những Điều Khoản của Điều Khoản hiện hành này, bao gồm mọi sự thay đổi nếu có. Nếu Khách Hàng không đồng ý, Khách Hàng nên dừng ngay việc sử dụng trang web. Mọi sự thay đổi Điều Khoản này được chúng tôi đăng tải công khai trên trang web.

Tài khoản

Để đơn giản: Để chúng tôi có thể cung cấp Dịch Vụ cho bạn, bạn cần đồng ý với những điều khoản của chúng tôi. Chúng tôi mở cửa dịch vụ này cho hầu hết mọi người, nhưng hãy giữ cho mật khẩu của bạn an toàn và không chia sẻ thông tin đăng nhập với người khác.

Để truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, bạn phải tạo một tài khoản với chúng tôi. Khi tạo tài khoản, hãy đảm bảo cung cấp thông tin chính xác và cập nhật. Quan trọng là bạn duy trì và cập nhật thông tin cá nhân cũng như mọi thông tin khác bạn cung cấp cho chúng tôi.

Gói dịch vụ trả phí và hoàn tiền

Bạn có thể đăng ký dịch vụ Định Danh với gói miễn phí hoặc gói trả phí và hủy bỏ bất kỳ lúc nào. Gói của bạn sẽ bắt đầu khi bạn chấp nhận các Điều khoản này và tiếp tục cho đến khi bạn hủy bỏ nó. Nếu bạn hủy bỏ gói trả phí, thông thường nó sẽ tiếp tục cho đến cuối chu kỳ thanh toán hiện tại của bạn và sau đó tự động chuyển sang gói miễn phí. Để hủy bỏ, hãy liên hệ chúng tôi (admin@dinhdanh.com). Trong phạm vi cho phép của luật pháp áp dụng, các khoản thanh toán không thể hoàn lại. Nhưng chúng tôi biết rằng đôi khi yêu cầu của bạn có thể thay đổi. Vì vậy, nếu bạn đã chọn gói trả phí, nhưng hủy bỏ trong vòng 7 ngày, chúng tôi có thể xem xét hoàn tiền đầy đủ 100% cho bạn (vui lòng gửi email cho chúng tôi tại admin@dinhdanh.com).

Bạn có thể hủy dịch vụ và yêu cầu hoàn tiền trong khoảng thời gian nhất định sau khi mua dịch vụ. Định Danh cho phép người dùng hủy dịch vụ và yêu cầu hoàn tiền trong vòng 14 ngày kể từ ngày mua.

Xem chi tiết: Chính sách thanh toán & hoàn tiền

Hủy dịch vụ

Nếu bạn không tuân thủ các Điều khoản này, hoặc bất kỳ chính sách liên kết nào khác, chúng tôi có thể tạm ngưng hoặc hủy tài khoản của bạn, hoặc thực hiện hành động khác đối với tài khoản của bạn hoặc điều chỉnh cách Nền tảng hoạt động cho bạn. Ví dụ, nếu bạn không thanh toán phí đúng hạn, chúng tôi có thể chuyển gói trả phí của bạn sang gói miễn phí với ít tính năng hơn. 

Các biện pháp chúng tôi thực hiện sẽ phụ thuộc vào tính chất của việc không tuân thủ. Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể không áp dụng việc tạm ngưng hoặc hủy tài khoản của bạn. Tuy nhiên, nếu có sự không tuân thủ lặp lại hoặc quan trọng, chúng tôi có thể xem xét các biện pháp đó. Trong trường hợp chúng tôi tạm ngưng hoặc hủy tài khoản của bạn, thông thường chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn trước, tuy nhiên chúng tôi không có nghĩa vụ phải làm như vậy.

Xin lưu ý rằng bạn sẽ không nhận được hoàn trả cho bất kỳ khoản phí nào đã thanh toán trước. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào bị mất do tài khoản của bạn bị tạm ngưng, hủy bỏ hoặc giảm cấp đến tài khoản miễn phí (bao gồm cả trường hợp bạn mất chức năng mà bạn đã có dưới tài khoản trả phí trước đó).

Nếu bạn tin rằng tài khoản của bạn đã bị hủy bỏ một cách nhầm lẫn hoặc nếu bạn gặp vấn đề với các Điều khoản này hoặc Nền tảng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email admin@dinhdanh.com. Chúng tôi cam kết thực hiện nỗ lực thiện ý để giải quyết vấn đề, và không có bên nào sẽ khởi đầu hành động pháp lý liên quan đến vấn đề cho đến khi chúng tôi đã làm việc cùng nhau ít nhất một tháng để tìm ra giải pháp.

An ninh

 • An ninh Người Dùng: Chúng tôi đặt sự quan tâm hàng đầu đối với an ninh của người dùng. Mặc dù chúng tôi đã áp dụng biện pháp để bảo vệ nội dung và tài khoản của bạn, nhưng không thể đảm bảo hoàn toàn rằng bất kỳ bên thứ ba trái phép nào cũng không thể vượt qua các biện pháp bảo mật của chúng tôi.
 • Bảo vệ Tài Khoản: Chúng tôi khuyến khích bạn duy trì tính an toàn của mật khẩu. Bạn chịu trách nhiệm giữ an toàn mật khẩu và phải ngay lập tức thông báo cho chúng tôi về bất kỳ vi phạm hoặc sử dụng không được ủy quyền nào của tài khoản.
 • Trách Nhiệm Bảo Mật: Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bí mật của tài khoản và mật khẩu của mình, bao gồm hạn chế quyền truy cập. Bạn đồng ý chấp nhận trách nhiệm cho mọi hoạt động hoặc hành động dưới tài khoản và/hoặc mật khẩu của bạn.
 • Báo Cáo Vi Phạm: Bạn cam kết thông báo ngay lập tức nếu nhận thức bất kỳ vi phạm an ninh hoặc sử dụng không được ủy quyền nào của tài khoản của bạn.
 • Cấm Sử Dụng Tên Người Khác: Bạn không được sử dụng tên người hoặc thực thể khác hoặc tên không hợp pháp mà không có sự ủy quyền thích hợp.
 • Quyền Từ Chối Dịch Vụ: Chúng tôi giữ quyền từ chối dịch vụ, chấm dứt tài khoản, xóa hoặc chỉnh sửa nội dung hoặc hủy đơn đặt hàng theo quyền quyết định độc quyền của chúng tôi.

Lưu ý về lỗi phát sinh khi sử dụng trang web

Khi khách hàng truy cập dinhdanh.com và sử dụng các chức năng của trang web, lỗi có thể phát sinh do nhiều nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan như lỗi kỹ thuật mã nguồn phần mềm, thuật toán áp dụng, lỗi đường truyền internet, virus máy tính, thao tác nhầm lẫn, máy chủ bị hỏng phần cứng đột ngột hoặc các hành động phá hoại của cá nhân hoặc tổ chức làm hư hại một phần hoặc toàn bộ trang web. Nếu các lỗi trên xảy ra với khách hàng, dinhdanh.com xin chân thành xin lỗi và khắc phục lỗi nhanh chóng nhằm hạn chế thiệt hại có thể xảy ra.

Những thông tin (bao gồm văn bản, hình ảnh, liên kết) được đăng tải trên trang web nhằm mục đích cung cấp thông tin tham khảo cho khách hàng. Dinhdanh.com xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo độ chính xác, tuy nhiên, sai sót vẫn có thể xảy ra. Dinhdanh.com cam kết sửa đổi nhanh chóng khi nhận được thông báo từ khách hàng.

Các hành vi bị nghiêm cấm

Khách hàng không được phép sao chép, sửa đổi, xóa bỏ nội dung, quảng bá, truyền tải phân phối, hoặc tái bản nội dung cho bên thứ ba mà dinhdanh.com cung cấp. Bạn cũng không được tuyên truyền, quảng bá thông tin bất lợi, bôi nhọ xúc phạm danh dự của nhân viên cũng như uy tín của dinhdanh.com.

Mọi yếu tố cấu thành thương hiệu như hình ảnh, logo, biểu tượng dinhdanh.com đều đã được bảo hộ bằng văn bản theo quy định của pháp luật.

Bằng cách sử dụng Dịch vụ Bio Link, bạn đồng ý tuân thủ những điều khoản dịch vụ và cam kết không thực hiện những hành vi sau đây:

Tuân thủ các điều khoản dịch vụ: Bạn không được truy cập hoặc sử dụng Bio Link nếu bạn không đủ khả năng và đủ năng lực pháp lý để đồng ý với những điều khoản dịch vụ này.

Không sao chép, sửa đổi, phân tích ngược: Bạn không được tạo bản sao không được phép, sửa đổi, điều chỉnh, phân tích ngược, phân rã, giải mã hoặc trích xuất thông tin từ Dịch vụ Bio Link, hoặc tạo các tác phẩm phái sinh từ nó mà không có sự cho phép của chúng tôi.

Không thực hiện hành vi bất hợp pháp: Bạn không được sử dụng Dịch vụ để thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, truyền bất kỳ virus hoặc phần mềm có hại, vi phạm pháp luật, gây phiền loạn hoặc phá hủy.

Không phân phối hoặc bán không được phép: Bạn không được phân phối, cấp phép, chuyển nhượng hoặc bán, toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ Dịch vụ Bio Link hoặc tác phẩm phái sinh nào của nó mà không có sự cho phép của chúng tôi.

Không tiếp thị một cách không được phép: Bạn không được sử dụng Dịch vụ Bio Link để tiếp thị với một khoản phí hoặc chi phí, hoặc để thực hiện bất kỳ sự kêu gọi thương mại nào mà không có sự cho phép của chúng tôi.

Không can thiệp vào hoạt động đúng đắn của Bio Link: Bạn không được can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào việc hoạt động đúng đắn của Bio Link, làm gián đoạn trang web hoặc mạng kết nối với nó, hoặc bỏ qua bất kỳ biện pháp nào mà chúng tôi có thể sử dụng để ngăn chặn hoặc hạn chế quyền truy cập.

Không mạo danh hoặc thực hiện giả mạo: Bạn không được mạo danh thành người khác hoặc thực hiện hoặc giả mạo thông tin của bạn hoặc quan hệ của bạn với bất kỳ người hoặc tổ chức nào.

Không sử dụng hình ảnh mang tính chất tình dục: Bạn không được bao gồm nội dung mang tính chất tình dục (hình ảnh và ngôn ngữ) trên Bio Link hoặc trang web của bạn.

Không sử dụng tài khoản của người khác mà không có sự ủy quyền: Bạn không được sử dụng tài khoản, dịch vụ hoặc hệ thống của người khác mà không có sự ủy quyền từ họ.

Không sử dụng các mạng liên kết không đúng: Bạn không được sử dụng các mạng liên kết để kết nối với nhiều liên kết dẫn đến các trang web khác nhau, hành vi được biết đến với tên gọi là chuỗi liên kết, là hành vi coi là rác và không được phép.

Bất kỳ vi phạm nào đối với những điều khoản này có thể dẫn đến việc chúng tôi hợp tác với các bên thứ ba, bao gồm cả cơ quan thực thi pháp luật.

Báo cáo: Báo cáo vi phạm

Nội dung của bạn và Quyền sở hữu

 • Trách nhiệm về Nội dung: Bạn chịu trách nhiệm về nội dung mà bạn đăng, liên kết, lưu trữ, chia sẻ và tổ chức trên Trang mà bạn tạo bằng cách sử dụng Bio Link. Điều này bao gồm tính hợp pháp, độ tin cậy và sự phù hợp của nội dung đó.
 • Quyền sở hữu của bên thứ ba: Nếu bên thứ ba sở hữu bất kỳ phần nào của nội dung, bạn phải đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền (bao gồm cả bất kỳ giấy phép) cần thiết để cho phép bạn cung cấp nội dung đó trên Trang và Bio Link.
 • Quyền và giấy phép: Bằng cách đăng nội dung lên Bio Link, bạn cấp cho chúng tôi quyền và giấy phép để hiển thị công khai nội dung đó. Bạn xác nhận rằng bạn có tất cả các quyền và giấy phép cần thiết từ bên thứ ba để đăng nội dung đó. Bạn vẫn giữ lại tất cả các quyền của mình đối với nội dung và chịu trách nhiệm bảo vệ những quyền đó.

Thông qua việc đồng ý với những điều khoản này, bạn cam kết tuân thủ các quy định về nội dung và quyền sở hữu, đồng thời đảm bảo tính pháp lý và độ tin cậy của thông tin bạn chia sẻ trên Bio Link.

Chính sách nội dung sử dụng

Quy định và Yêu cầu về Nội dung

Nội dung người lớn: Bất kỳ nội dung nào được đăng lên trang web phải phù hợp với mọi đối tượng người xem, kể cả trẻ em. Nếu có bất kỳ nội dung nào có thể được coi là "người lớn" (ví dụ như hình ảnh người mặc quần áo ít che kín các phần nhạy cảm), thì người đăng phải gắn nhãn cho nội dung đó là "người lớn".

Không kích động kỳ thị: Mọi nội dung được chia sẻ trên trang web phải tránh kích động kỳ thị, bạo lực hoặc phân biệt đối xử dựa trên nhiều yếu tố như chủng tộc, tôn giáo, giới tính, tuổi tác, v.v.

Không tham gia gian lận bầu cử: Bất kỳ nội dung nào cũng không được phép ảnh hưởng đến quá trình bầu cử địa phương hoặc quốc gia của bất kỳ quốc gia nào. Nội dung cũng không được phép lan truyền thông tin sai lệch về cách thức bỏ phiếu hoặc quyền bỏ phiếu của mọi người. Quảng cáo hoặc bán quyền bỏ phiếu là hoàn toàn cấm.

Hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp: Mọi nội dung trên trang web không được sử dụng để quảng cáo hoặc bán các sản phẩm hoặc dịch vụ bất hợp pháp hoặc được quy định nghiêm ngặt, bao gồm các loại như rượu, ma túy, vũ khí, hàng giả mạo và nhiều hơn nữa.

Rác thư và gian lận: Bất kỳ hình thức rác thư hoặc hành vi lừa đảo đều bị cấm trên trang web. Các liên kết đến các trang web thu thập thông tin cá nhân dưới các điều kiện giả mạo cũng không được chấp nhận.

Quấy rối: Mọi hành vi đe dọa, đe dọa hoặc quấy rối đều không được phép trên trang web.

Nội dung cực đoan: Trang web không được sử dụng để quảng cáo, tuyên truyền hoặc ủng hộ các nhóm cực đoan hoặc các hoạt động của họ.

Bảo vệ trẻ em: Nội dung trên trang web không được chứa bất kỳ nội dung nào có thể gây hại hoặc ủng hộ việc gây hại cho trẻ em, bao gồm cả vấn đề về lạm dụng tình dục và quấy rối trẻ em.

Tự tổn thương: Mọi nội dung khuyến khích hoặc quảng cáo các hành vi tự tổn thương như tự sát hoặc tự tổn thương đều bị cấm.

Nội dung bạo lực và sốc: Nội dung được chia sẻ trên trang web không được thiết kế để gây sốc hoặc làm rối loạn tâm trí với những hình ảnh bạo lực, tàn bạo.

Bản quyền và thương hiệu: Mọi nội dung đăng trên trang web phải tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ của người và công ty khác, bao gồm cả bản quyền và thương hiệu.

Bảo mật thông tin cá nhân: Nội dung không được chia sẻ thông tin cá nhân của người khác mà không có sự đồng ý của họ.

Thông tin sai lệch: Cấm tạo trang web giả mạo người khác hoặc chia sẻ thông tin sai lệch để đánh lừa người khác.

Nếu có bất kỳ nội dung nào vi phạm các quy định và yêu cầu trên, Định Danh có quyền xóa hoặc chặn nội dung đó mà không cần thông báo trước. Không có hoàn trả tiền nếu vi phạm các quy định và yêu cầu về nội dung.

Văn bản chi tiết: AUP

Báo cáo: Báo cáo vi phạm

Tuyên bố trách nhiệm

Dinhdanh.com được miễn trừ trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào xảy ra từ quyết định của bạn khi sử dụng trang web. Dinhdanh.com cũng được miễn trừ trách nhiệm đối với mọi thiệt hại về người hoặc tài sản gặp phải trong các trường hợp lỗi như mục 2 của điều khoản này, trừ khi lỗi đó là do hành vi cố ý của dinhdanh.com.

 • Liên kết đến Bên Thứ Ba: Bio Link có thể chứa các liên kết đến trang web, quảng cáo, dịch vụ, ưu đãi đặc biệt hoặc các sự kiện không do Bio Link sở hữu hoặc kiểm soát.
 • Chấp nhận không chứng thực: Chúng tôi không chứng thực hoặc chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trang web, thông tin, tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào mà Bio Link liên kết đến.
 • Tự miễn và không chịu trách nhiệm: Nếu bạn truy cập bất kỳ trang web, dịch vụ hoặc nội dung của bên thứ ba nào từ Bio Link, bạn làm điều đó tự rủ và đồng ý rằng Bio Link không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào phát sinh từ việc bạn sử dụng hoặc truy cập bất kỳ trang web, dịch vụ hoặc nội dung của bên thứ ba nào.

Chi tiết: Tuyên bố trách nhiệm

Quyền và Nghĩa vụ của các bên

Khách hàng có quyền quyết định sử dụng hoặc chấm dứt dịch vụ mà dinhdanh.com cung cấp.

Khách hàng được quyền yêu cầu dinhdanh.com thay đổi hoặc xóa bỏ tài khoản và thông tin cá nhân.

Khách hàng cam kết tuổi đầy đủ theo quy định pháp luật để sử dụng trang web.

 • Quyền sử dụng được ủy quyền: Bạn chỉ được sử dụng Bio Link dưới sự ủy quyền của chúng tôi và phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong Thỏa thuận Dịch vụ. Quyền của bạn là hạn chế, không độc quyền, có thể thu hồi và không thể chuyển nhượng.
 • Giới hạn việc sử dụng: Bạn không được sử dụng Bio Link để kết nối với sản phẩm hoặc dịch vụ không liên quan đến chúng tôi hoặc gây mất uy tín cho chúng tôi. Mọi ý kiến, lời khuyên, tuyên bố, dịch vụ, ưu đãi, hoặc thông tin khác từ người dùng khác không phản ánh ý kiến của chúng tôi.
 • Quảng cáo cấm: Việc sử dụng Bio Link để quảng cáo, ủng hộ hoặc hỗ trợ việc bán sản phẩm, dịch vụ hoặc hành động bất hợp pháp hoặc vi phạm quy định là cấm. Điều này bao gồm việc cấm quảng cáo cá cược và các trò chơi cờ bạc, nhưng không áp dụng cho các trò chơi thể thao ảo.
 • Sử dụng nội dung cung cấp bởi chúng tôi: Nếu chúng tôi cung cấp hình ảnh, biểu tượng, video, đồ họa hoặc nội dung khác để bạn sử dụng liên quan đến Bio Link, bạn chỉ được sử dụng nó trên trang của bạn và không nơi nào khác. Bạn phải tuân thủ bất kỳ hướng dẫn hoặc điều khoản viết nào liên quan đến nội dung chúng tôi cung cấp.

Bảo mật

Chính sách Bảo mật của chúng tôi tập trung vào việc bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp. Nếu chúng tôi chia sẻ thông tin về Bio Link với bạn và đó là thông tin mật, hoặc được coi là thông tin mật theo quan điểm đạo đức, bạn phải duy trì tính bí mật của nó và thực hiện biện pháp an ninh phù hợp để ngăn chặn tiết lộ hoặc truy cập không được ủy quyền.

Phản hồi

Chúng tôi đánh giá cao mọi phản hồi bạn cung cấp liên quan đến Dịch vụ hoặc trang web của chúng tôi, bao gồm vấn đề về tính khả sử dụng, gợi ý thiết kế, hoặc các đề xuất khác. Bạn chấp nhận rằng bạn sở hữu toàn bộ quyền, tiêu đề và lợi ích đối với phản hồi của mình, và phản hồi không bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào.

Trách nhiệm đối với người sử dụng cuối

Trang của bạn có thể thu hút người dùng riêng biệt, được gọi là Người sử dụng Cuối. Cách mà họ tương tác với Trang và Nội dung là hoàn toàn trách nhiệm của bạn. Bạn phải chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mọi tương tác tuân thủ đầy đủ các luật và quy định liên quan đến Người sử dụng Cuối và đồng thời cung cấp sản phẩm và dịch vụ (nếu có) một cách đúng đắn cho họ.

Trách nhiệm

Bạn phải đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng Bio Link, hoặc sao chép, phân phối hoặc tải nội dung từ Bio Link. Trong mọi trường hợp, bạn hoặc chúng tôi đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, trừng phạt, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc gián tiếp nào (bao gồm mất kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, sử dụng, quyền riêng tư, dữ liệu, lòng tốt, hoặc lợi ích kinh tế khác) dù là do vi phạm hợp đồng hay gây tổn thương (bao gồm cả tình tuỳ tiện), thậm chí khi bên liên quan đã được thông báo trước về khả năng xảy ra thiệt hại đó.

Bạn chịu trách nhiệm duy nhất về việc bảo vệ và sao lưu đầy đủ dữ liệu, Nội dung và/hoặc thiết bị được sử dụng trong quá trình bạn sử dụng Bio Link và sẽ không khiếu nại chúng tôi về mất dữ liệu, thời gian chạy lại, hướng dẫn không chính xác, chậm trễ công việc hoặc lợi nhuận bị mất do việc sử dụng Bio Link. Bạn không được giao hoặc chuyển nhượng tài khoản của mình cho bất kỳ người khác nào.

Bảo vệ

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ chúng tôi và bất kỳ ai thay mặt chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đến, tất cả các chủ sở hữu, quản lý, quan chức, đối tác, nhân viên, bên cấp phép và nhà cung cấp của chúng tôi, không phải chịu trách nhiệm trước mọi mất mát, chi phí, khoản chi trả, yêu cầu, thiệt hại (bao gồm cả phí luật sư, phí chuyên gia và các chi phí khác liên quan đến kiện tụng) phát sinh từ, phát sinh từ hoặc có bất kỳ cách nào liên quan đến: (i) bất kỳ nội dung bạn gửi theo các điều khoản của chúng tôi; và/hoặc (ii) bất kỳ vi phạm nào của các điều khoản này được bạn thực hiện.

Vấn đề bảo mật thông tin cá nhân

Xem chi tiết tại trang Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân của dinhdanh.com.

Điều khoản khác

Nếu có tranh chấp, dinhdanh.com luôn đề cao tinh thần trách nhiệm và phối hợp với khách hàng giải quyết theo nguyên tắc hòa giải. Nếu không thể đạt được thống nhất, vấn đề sẽ được đưa ra tòa án giải quyết.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong điều khoản này không đúng theo quy định pháp luật, hoặc bị tuyên bố vô hiệu, điều khoản đó sẽ được xem là vô hiệu và không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của các điều khoản còn lại của điều khoản này.

 

Chia sẻ

Cần xem thêm