CSS minifier

Công cụ tương tự

HTML minifier

Thu nhỏ HTML của bạn bằng cách loại bỏ tất cả các ký tự không cần thiết.

JS minifier

Thu nhỏ JS của bạn bằng cách loại bỏ tất cả các ký tự không cần thiết.