Tìm kiếm Whois

Công cụ tương tự

Tìm kiếm DNS

Tìm các bản ghi DNS A, AAAA, CNAME, MX, NS, TXT, SOA của một tên miền

Tìm kiếm IP

Nhận thông tin chi tiết về địa chỉ IP của bạn hiện tại hoặc một IP khác

Tìm kiếm Whois

Giải thích: Tìm kiếm Whois là công cụ giúp tra cứu thông tin về chủ sở hữu tên miền và thông tin liên hệ.

Nguyên lý hoạt động: 

Khi bạn nhập tên miền vào công cụ tìm kiếm Whois, nó sẽ gửi yêu cầu đến cơ sở dữ liệu Whois để truy vấn thông tin. Cơ sở dữ liệu Whois lưu trữ thông tin về chủ sở hữu tên miền, bao gồm tên, địa chỉ, email, số điện thoại, v.v.

 Kiến thức cơ bản: 

Các thông tin thường có trong kết quả Whois: tên chủ sở hữu, địa chỉ, email, số điện thoại, ngày đăng ký tên miền, ngày hết hạn tên miền, v.v.

Quyền riêng tư tên miền: một số dịch vụ cho phép ẩn thông tin chủ sở hữu tên miền trong kết quả Whois.

Ứng dụng:

Liên hệ với chủ sở hữu tên miền: Tra cứu thông tin liên hệ để báo cáo vi phạm bản quyền, lừa đảo, v.v.

Nghiên cứu thị trường: Xác định chủ sở hữu của các tên miền cạnh tranh.

Đánh giá tính hợp pháp của website: Kiểm tra thông tin chủ sở hữu để xác định website có đáng tin cậy hay không.

Lưu ý:

 Không phải tất cả thông tin trong kết quả Whois đều chính xác.

Việc sử dụng thông tin Whois có thể bị giới hạn bởi các quy định về bảo mật dữ liệu.