Tìm kiếm DNS

Công cụ tương tự

Tìm kiếm IP

Nhận thông tin chi tiết về địa chỉ IP của bạn hiện tại hoặc một IP khác

Tìm kiếm Whois

Nhận tất cả các chi tiết về một tên miền.

Tìm kiếm DNS 

Giải thích: Tìm kiếm DNS (Domain Name System) là công cụ giúp xác định thông tin DNS của một tên miền. DNS đóng vai trò như sổ địa chỉ của internet, liên kết tên miền dễ nhớ với địa chỉ IP thực tế của máy chủ lưu trữ website. 

Nguyên lý hoạt động: Khi bạn nhập tên miền vào trình duyệt, máy tính sẽ gửi yêu cầu đến máy chủ DNS để truy vấn địa chỉ IP tương ứng. Máy chủ DNS sẽ tra cứu trong cơ sở dữ liệu và trả về địa chỉ IP phù hợp. Sau đó, trình duyệt sẽ kết nối với máy chủ web tại địa chỉ IP đó để tải trang web. 

Kiến thức cơ bản: 

Các loại bản ghi DNS phổ biến: A, AAAA, CNAME, MX, NS, TXT, SRV, v.v. 

Cấu trúc hệ thống DNS: gồm máy chủ DNS gốc, máy chủ DNS khu vực, máy chủ DNS đệ quy. 

Quá trình phân giải tên miền: bao gồm truy vấn, đệ quy, lưu vào bộ nhớ đệm. 

Ứng dụng: 

Theo dõi kết nối mạng: Xác định các vấn đề về kết nối DNS như lỗi phân giải tên miền, thời gian phản hồi chậm. 

Khắc phục sự cố website: Xác định lỗi DNS dẫn đến việc website không truy cập được. 

Quản lý tên miền: Cấu hình bản ghi DNS để thay đổi địa chỉ IP, thiết lập email, v.v.