Tìm kiếm IP

Công cụ tương tự

Tìm kiếm DNS

Tìm các bản ghi DNS A, AAAA, CNAME, MX, NS, TXT, SOA của một tên miền

Tìm kiếm Whois

Nhận tất cả các chi tiết về một tên miền.

Tìm kiếm IP

Giải thích: Tìm kiếm IP là công cụ giúp xác định địa chỉ IP của một tên miền hoặc máy chủ.

Nguyên lý hoạt động: 

Khi bạn nhập tên miền hoặc địa chỉ IP vào công cụ tìm kiếm IP, nó sẽ gửi yêu cầu đến máy chủ DNS để truy vấn thông tin. Máy chủ DNS sẽ trả về địa chỉ IP tương ứng.

Kiến thức cơ bản:

Các phiên bản IP phổ biến: IPv4 và IPv6.

Cấu trúc địa chỉ IP: bao gồm các phần mạng và phần máy chủ.

Các loại địa chỉ IP: địa chỉ IP tĩnh, địa chỉ IP động.

Ứng dụng:

Xác định vị trí máy chủ: Dựa vào địa chỉ IP, bạn có thể xác định vị trí quốc gia hoặc khu vực của máy chủ.

Khắc phục sự cố mạng: Xác định các vấn đề về kết nối mạng như lỗi kết nối với địa chỉ IP cụ thể.

Bảo mật mạng: Theo dõi các hoạt động mạng đáng ngờ dựa vào địa chỉ IP.